The Economy of Islamic Divorce in Habsburg Bosnia and Herzegovina (1878–1918)

Autor(en)
Ninja Bumann
Organisation(en)
Institut für Osteuropäische Geschichte
Seiten
195-212
DOI
https://doi.org/10.4324/9781003334552-15
Publikationsdatum
08-2023
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
601028 Geschlechtergeschichte
Schlagwörter
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/the-economy-of-islamic-divorce-in-habsburg-bosnia-and-herzegovina-18781918(2dbae1a8-8424-4f12-a18a-d790526a4829).html